ทำไม ต้อง สักคิ้ว6มิติ

อันที่จริงแล้ว การสักคิ้ว คือ การเขียนสีผ่าน เข็ม ขนาดเล็ก ลงบนพื้นที่ผิวหนัง เหนือ ดวงตาเรา

สักคิ้ว6มิติ เพราะความสวยงามที่เสมือนจริง มากกว่าในอดีต

คนเราสักคิ้วเพื่อ เพื่อให้ ใบหน้าโดยรวมมีความเข้มข้นมีความเป็นรูปแบบเฉพาะ ในรูปแบบที่เราต้องการ

สักคิ้ว6มิติ ต่างจากการสักคิ้วแบบเดิมเดิม คือ ช่างผู้สัก ต้องมีความชำนาญ ต้องผ่านการอบรม และต้องมีประสบการณ์ในการสัก พอสมควร เพื่อที่จะรู้ว่า ผิวหนังแบบนี้ จะลงน้ำหนัก เข็มได้มากน้อยเพียงใด ใบหน้าแบบใด ควรจะมีรูปแบบคิ้วอย่างรัย

สักคิ้ว 6 มิติ จะให้ความเสมือนจริง มากกว่า การสักคิ้ว โดยทั่วไป เนื่องจากเป็นการวาดเส้นคิ้ว ที่ละเส้น ด้วยเข็มขนาดเล็ก และลึกในผิวหนังเพียง 0.1-0.2 มิลลิเมตรเท่านั้น ทำให้ การ สักคิ้ว6มิติ ไม่ใช้การสักคิ้วถาวร สักคิ้ว6มิติ จะสวยเข้มได้ ประมาณ 1-2 ปี ซึ่งระยะวลาการคงทน ไม่เท่าเนื่องจาก ผิวหนังของแต่คนมีการ ผลัดผิว ไม่ทำกัน หรือ อาจจะสรุปได้ว่า การ สักคิ้ว6มิติ คือ การใช้เข็มวาดบนผิวหนัง ชั้นนอกเท่านั้น ทำให้ ไม่เจ็บ หรือ เจ็บน้อยมาก และใช้เพียงแค่ ยาชาเท่านั้น

สักคิ้ว6มิติ จึงเป็นการเสริมสวย ที่สวยอย่างเห็นได้ชัด หลังจากทำ 7 วัน และ ไม่เสี่ยงเท่ากับการผ่าตัด เสริมความงามอย่างอื่นเลย

สักคิ้ว 6 มิติ     6dimension-eyebrow